Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.davorin.sk zaväzuje, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije ich na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu www.davorin.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy. Predávajúci si vyhradzuje zmenu obchodných podmienok. Tieto podmienky sú platné od 1.05.2014