Reklamačný formulár - Davorin.sk

Podanie - ohlásenie zákazníckej požiadavky k uplatneniu reklamácie. Uplatnenie reklamácie je v rámci zákonnej 24 mesačnej lehoty.

Vážení zákazník,

ak sa na Vašom výrobku vyskytla závada, ktorá bráni v jeho ďalšom používaní, v tejto zóne je pripravený kontaktný formulár pre ohlásenie reklamácie - ZÁKAZNÍCKA ZÁRUČNÁ REKLAMÁCIA.

Zaslanie tohto elektronického formulára pre ohlásenie Záručnej reklamácie nie je povinným krokom kupujúceho, avšak nahrádza jeho papierovú verziu a urýchľuje celý proces vybavovania Vašej reklamácie. 

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamačného protokolu predávajúcim a splnením všetkých podmienok k začatiu reklamačného konania (Reklamačný poriadok – odsek 5, bod 2) a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu, alebo písomného oznámenia o odoslaný tovaru alebo pripravenosti tovaru k opätovnému osobnému prevzatiu po jeho oprave.

V lehote do 24 hodín od obdržania reklamačného protokolu potvrdíme na zadanú emailovú adresu prijatie Vášho ohlásenia. Nefunkčný/pokazený výrobok odošlite na našu adresu až po vyzvaní!

Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame zaslaný tovar poistiť.

Reklamácia

Polia označené sú povinné

V príprade, že žiadate o vrátenie peňazí.
Napíšte kód produktu, resp. názov produktu, u ktorého došlo k závade.
Popíšte závadu, ktorá sa na výrobku vyskytla.
Priložte prosím fotografiu zlomenej, poškodenej alebo nefunkčnej časti.
Priložte naskenovaný návod na použitie výrobku a vyznačte časť, u ktorej došlo k závade.
captcha